Grup d'implantació 36. Masies de Voltregà

Thursday
24
11:30h
Novembre 2022

Grup d'implantació 36. Ajuntament de Masies de Voltregà. Sessió tancament implantació projecte SetDIBA.

Sessió grupal de tancament de la implementació del projecte SeTDIBA.

Es presenten els resultats dels indicadors de seguiment del projecte i es fan recomanacions per reorientar la metodologia organitzativa emprada, si s'escau.

Friday
03
09:00h
Juny 2022

Grup d'implantació 36 - MASIES DE VOLTREGÀ. Sessió de seguiment

Sessió presencial que s'estructurarà en tres grups de treball:

1.  Reunió de seguiment amb el grup impulsor

2. Seguiment amb tot l'equip administratiu per corretgir tendències i reforçar conceptes. També se solucionaran dubtes que hagin pogut sortir amb l'us del gestor.

3. Formació específica per tipologia d'usuaris

Wednesday
16
09:30h
Març 2022

Grup 36 - Masies de Voltregà. Sessió de suport FIRMADOC

En aquesta sessió s'aprofundirà en les funcionalitats del gestor i es donarà respostes a tots el dubtes i problemes que hagin pogut sorgir des de la data de l'arrencada.

Thursday
03
19:00h
Març 2022

Grup 36-Masies de Voltregà. Sessió formació electes (Online)

Sessió per donar a conèixer als membres de l'equip de govern la nova eina per gestionar expedients, FIRMADOC. Es comprovarà que tohom pot accedir al sistema i s'impartiran els següents coneixements:

1. Presentaió de l'eina

2. Tasques i tràmits

3. Signatura de documents

4. Consulta d'un expedient de Junta

Wednesday
16
08:00h
Febrer 2022

Sessió de formació del Gestor d'expedients (FIRMADOC) del projecte SeTDIBA | G36 - Les Masies de Voltregà

El gestor d’expedients (FIRMADOC) i el seu paper en la metodologia SeTDIBA. Segona formació en la que aprofundirem en els conceptes i funcionalitats del gestor d'expedients.

Thursday
24
09:00h
Febrer 2022

Arrencada de les eines de registre del projecte SeTDIBA | G36 - Masies de Voltregà

Presència del consultor SeTDIBA durant tota la jornada per tal de donar suport al personal de l'ajuntament el dia que es posen en marxa les aplicacions ACCEDE i TERCERS

Monday
21
08:00h
Febrer 2022

Sessió sobre l'eina de registre ACCEDE del projecte SeTDIBA | G36 - Les Masies de Voltregà

Sessió de formació en les eines de Registre (ACCEDE i TERCERS).

Friday
25
08:00h
Febrer 2022

El gestor d’expedients (FIRMADOC) i arrencada | G36 - LES MASIES DE VOLTREGÀ

Les dues primeres hores de la sessió es farà la darrera formació del Gestor d'Expedients (FIRMADOC) i a continuació es farà l'arrencada en aquesta eina. El consultor de referència acompanyarà al personal de l'Ajuntament per poder solucionar dubtes i problemes que puguin presentar-se.

Wednesday
02
08:00h
Febrer 2022

Sessió de formació del Gestor d'expedients (FIRMADOC) del projecte SeTDIBA | G36 - Les Masies de Voltregà

El gestor d’expedients (FIRMADOC) i el seu paper en la metodologia SeTDIBA

Presentació del Firmadoc i principals conceptes a tenir en compte.

Tuesday
25
09:30h
Gener 2022

Sessió de METODOLOGIA del projecte SeTDIBA | G36 - Les Masies de Voltregà

Metodologia SeTDIBA: El canvi organitzatiu requereix de noves regles alhora de treballar i organitzar-nos. Cal compartir i dominar la metodologia SeTDIBA per tal d’entendre’ns entre nosaltres. Tothom ha de treballar de la mateixa manera.

•Digitalització de documents
•Etiquetatge i codis de classificació d’expedients i documents
•Impuls de l’expedient
•Tràmits del procediment administratiu en un context digital