Grup d'implantació 37. Bagà

Thursday
18
09:00h
Novembre 2021

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Bagà. Diagnosi inicial per la posada en marxa del projecte SeTDIBA.

Sessió d'anàlisi de l'organització i del compliment dels diferents requisits tecnològics que es realitza a les dependències de l'ens local. La sessió ha de recollir tota una sèrie d'informació estructurada que ha de permetre el desplegament de la metodologia i les eines a un ens local en concret.

Monday
08
09:30h
Novembre 2021