Bagà

Thursday
14
10:30h
Juliol 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Bagà. Sessió tancament implantació projecte SetDIBA.

Sessió grupal de tancament de la implementació del projecte SeTDIBA.

Es presenten els resultats dels indicadors de seguiment del projecte i es fan recomanacions per reorientar la metodologia organitzativa emprada, si s'escau.

Friday
18
09:30h
Març 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Bagà. Sessió arrencada del Gestor d'Expedients i sessió Gestor Expedients III.

Sessió pràctica a les instal·lacions de l'ens local per tal de posar en marxa el Gestor d'Expedients.Es treballa directament sobre l'entorn de producció, amb dades reals, i emprant els ordinadors dels treballadors de l'ens.

Sessions grupals de formació on s'expliquen els procediments estandard vinculats a l'aplicació de gestió d'expedients.

Wednesday
30
09:00h
Març 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Bagà. Sessió de suport a electes i externs

Sessió de formació de l'equip de govern i del personal extern en el funcionament de les eines seTDIBA.

Thursday
17
09:00h
Març 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Bagà. Sessió arrencada del Registre.

Sessió pràctica a les instal·lacions de l'ens local per tal de posar en marxa el registre d'entrada.Es treballa directament sobre l'entorn de producció, amb dades reals, i emprant els ordinadors dels treballadors de l'ens.

Thursday
10
09:00h
Març 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Bagà. Sessió formació Registre i Tercers.

Sessió de formació grupal on s'expliquen els procediments estandard vinculats a l'aplicació de registre i de tercers.


Thursday
17
09:00h
Febrer 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Bagà. Sessió Gestor Expedients II.

Sessions grupals de formació on s'expliquen els procediments estandard vinculats a l'aplicació de gestió d'expedients.

Wednesday
16
09:00h
Febrer 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Bagà. Sessió Gestor Expedients I.

Sessions grupals de formació on s'expliquen els procediments estandard vinculats a l'aplicació de gestió d'expedients.

Wednesday
02
09:00h
Febrer 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Bagà. Sessió metodologia SetDIBA.

Formació grupal certificada per la Direcció de Formació de la Diputació de Barcelona entorn la metodologia eSET aplicada a SeTDIBA.

Es tracten les principals implicacions organitzatives que viurà l'organització en el desplegament del model SeTDIBA.

Thursday
18
09:00h
Novembre 2021

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Bagà. Diagnosi inicial per la posada en marxa del projecte SeTDIBA.

Sessió d'anàlisi de l'organització i del compliment dels diferents requisits tecnològics que es realitza a les dependències de l'ens local. La sessió ha de recollir tota una sèrie d'informació estructurada que ha de permetre el desplegament de la metodologia i les eines a un ens local en concret.