Grup d'implantació 37. Santa Maria de Martorelles

Thursday
25
09:30h
Novembre 2021

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. Diagnosi inicial per la posada en marxa del projecte SeTDIBA.

Sessió d'anàlisi de l'organització i del compliment dels diferents requisits tecnològics que es realitza a les dependències de l'ens local. La sessió ha de recollir tota una sèrie d'informació estructurada que ha de permetre el desplegament de la metodologia i les eines a un ens local en concret

Tuesday
16
09:30h
Novembre 2021