Grup d'implantació 37. Santa Maria de Martorelles

Tuesday
08
12:00h
Novembre 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. Sessió tancament implantació projecte SetDIBA.

Sessió grupal de tancament de la implementació del projecte SeTDIBA.

Es presenten els resultats dels indicadors de seguiment del projecte i es fan recomanacions per reorientar la metodologia organitzativa emprada, si s'escau.

Friday
01
09:30h
Abril 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. Sessió arrencada del Gestor d'Expedients i sessió Gestor Expedients III.

Sessió pràctica a les instal·lacions de l'ens local, per tal de posar en marxa el gestor d'expedients. Es treballa directament sobre l'entorn de producció, amb dades reals, i emprant els ordinadors dels treballadors de l'ens.

Wednesday
11
09:30h
mai 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. Convocatòria organs col·legiats.

Sessió on es dona tota la formació i ajuda necessària per tal de preparar una sessió de ple de la corporació. 

Thursday
21
09:30h
Abril 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. Sessió de suport a electes i externs.

Sessió de formació de l'equip de govern i del personal extern en el funcionament de les eines seTDIBA.

Thursday
31
09:30h
Març 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. Sessió arrencada del Registre.

Sessió pràctica a les instal·lacions de l'ens local, per tal de posar en marxa el registre d'entrada.Es treballa directament sobre l'entorn de producció, amb dades reals, i emprant els ordinadors dels treballadors de l'ens.

Friday
08
09:30h
Abril 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. Acompanyament arrencada.

Sessions grupals on es farà l'acompanyament en l'ús de l'eina als treballadors municipals.

Thursday
24
09:30h
Febrer 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. Sessió Gestor Expedients II.

Sessions grupals de formació on s'expliquen els procediments estandard vinculats a l'aplicació de gestió d'expedients.

Tuesday
22
09:30h
Febrer 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. Sessió Gestor Expedients I.

Sessions grupals de formació on s'expliquen els procediments estandard vinculats a l'aplicació de gestió d'expedients.

Thursday
24
09:30h
Març 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. Sessió formació Registre i Tercers.

Sessió de formació grupal on s'expliquen els procediments estandard vinculats a l'aplicació de registre i de tercers.

Wednesday
09
09:30h
Febrer 2022

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. Sessió metodologia SetDIBA.

Formació grupal certificada per la Direcció de Formació de la Diputació de Barcelona entorn la metodologia eSET aplicada a SeTDIBA.

Es tracten les principals implicacions organitzatives que viurà l'organització en el desplegament del model SeTDIBA.