#EmQuedoACasa

Derivació de consulta a servei de suport a la ciutadania: Fem-ho fàcil!

Aquest formulari permetrà als ens locals SeTDIBA derivar trucades de ciutadans al servei de suport per tal que els truquin directament. 

Aquest servei entra en funcionament quan l'ens local comença la seva transformació digital dins el projecte SeTDIBA.

Entre les novetats del 2023 del servei, s'ha incorporat un servei de videoatenció per a persones amb dèficit autidiu, atenció en més de 40 idiomes, així com un canal de consultes a través de watsapp que es posarà en marxa properament.

Sessió informativa sobre SeTDIBA per a ajuntaments Gestiona

Durant el segon semestre de 2020 està previst iniciar la implantació dels serveis SeTDIBA en els ens locals beneficiaris que requereixen de migració de dades des d'altres gestors d'expedients. 

En la sessió informativa donarem resposta a: 

- En què consisteix SeTDIBA?

- Com són les eines SeTDIBA?

- Com es farà la migració?

- Que cal que faci l'ajuntament? 

- Quin és el calendari previst?

- Què he de fer si prefereixo continuar amb el meu proveïdor habitual?