Alpens

Wednesday
06
09:30h
Abril 2022

Sessió seguiment projecte SeTDIBA - Ajuntament d'Alpens i Sant Agustí de Lluçanès

Des de la Diputació de Barcelona estem realitzant sessions de seguiment, per a aquells ens locals que han mostrat la necessitat d'un suport de valoració integral, per atendre noves necessitats que poden aparèixer un cop acabada la implantació del projecte SeTDIBA.

Un cop realitzada la sessió de seguiment presencial es facilitarà als ens locals una proposta de full de ruta a seguir per continuar avançant en el seu procés de transformació digital, tant interna com externa, millorant el servei públic a la ciutadania, empreses, associacions, i altres col·lectius.

Tuesday
25
09:30h
Juny 2019

Alpens i Sant Agustí de Lluçanès. Suport arrencada Gestió Expedients

Aquesta sessió es farà l'Ajuntament d'Alpens i a l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès.