Calonge de Segarra

Wednesday
01
09:30h
Juny 2022

Sessió seguiment projecte SeTDIBA - Ajuntament de Calonge de Segarra

Des de la Diputació de Barcelona estem realitzant sessions de seguiment, per a aquells ens locals que han mostrat la necessitat d'un suport de valoració integral, per atendre noves necessitats que poden aparèixer un cop acabada la implantació del projecte SeTDIBA.

Un cop realitzada la sessió de seguiment presencial es facilitarà als ens locals una proposta de full de ruta a seguir per continuar avançant en el seu procés de transformació digital, tant interna com externa, millorant el servei públic a la ciutadania, empreses, associacions, i altres col·lectius.

Wednesday
17
09:30h
Juny 2020

Calonge de Segarra. Suport posada en marxa Gestor d'Expedients (Grup 22)

Aquesta sessió es farà a l'Ajuntament de Calonge de Segarra.