Hostalets de Pierola, els

Tuesday
18
13:00h
mai 2021

Grup d'implantació 33. Ajuntament Els Hostalets de Pierola. Diagnosi inicial per la posada en marxa del projecte SeTDIBA.

Sessió d'anàlisi de l'organització i del compliment dels diferents requisits tecnològics que es realitza a les dependències de l'ens local. La sessió ha de recollir tota una sèrie d'informació estructurada que ha de permetre el desplegament de la metodologia i les eines a un ens local en concret.

Thursday
29
11:00h
Abril 2021

Grup d'implantació 33. Ajuntament Els Hostalets de Pierola. PRESENTACIÓ PROJECTE SeTDIBA.

En aquesta sessió, farem la presentació i posada en marxa del projecte SeTDIBA per l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola
 

Hi estan convocats els referents tècnics i polítics.