Hostalets de Pierola, els

Wednesday
26
09:30h
mai 2021

Diagnosi Ajuntament dels Hostalets de Pierola

Sessió de diagnosi a l'Ajuntament de Pierola. Durant aquesta sessió es recullen dades per tal de configurar les Unitats de Treball i els circuits de treball intern.

Wednesday
16
09:30h
Març 2022

Grup d'implantació 33. Ajuntament Els Hostalets de Pierola. Sessió tancament implantació projecte SetDIBA.

Sessió grupal de tancament de la implementació del projecte SeTDIBA.

Es presenten els resultats dels indicadors de seguiment del projecte i es fan recomanacions per reorientar la metodologia organitzativa emprada, si s'escau.

Wednesday
10
09:30h
Novembre 2021

Grup d'implantació 33. Ajuntament Els Hostalets de Pierola. Sessió Gestor Expedients III.

Sessions grupals de formació on s'expliquen els procediments estandard vinculats a l'aplicació de gestió d'expedients.

Wednesday
13
09:30h
Octubre 2021

Grup d'implantació 33. Ajuntament Els Hostalets de Pierola. Sessió arrencada del Gestor d'Expedients.

Sessió pràctica a les instal·lacions de l'ens local i amb la presència de l'arxiver, per tal de posar en marxa el gestor d'expedients.

Es treballa directament sobre l'entorn de producció, amb dades reals, i emprant els ordinadors dels treballadors de l'ens.

Thursday
30
09:30h
Setembre 2021

Grup d'implantació 33. Ajuntament Els Hostalets de Pierola. Sessió Gestor Expedients II.

Sessions grupals de formació on s'expliquen els procediments estandard vinculats a l'aplicació de gestió d'expedients.

Tuesday
28
09:30h
Setembre 2021

Grup d'implantació 33. Ajuntament Els Hostalets de Pierola. Sessió Gestor Expedients I.

Sessions grupals de formació on s'expliquen els procediments estandard vinculats a l'aplicació de gestió d'expedients.

Thursday
23
09:30h
Setembre 2021

Ajuntament dels Hostalets de Pierola. Arrencada del Registre

Sessió pràctica a les instal·lacions de l'ens local per tal de posar en marxa ACCEDE.

Es treballa directament sobre l'entorn de producció, amb dades reals, i emprant els ordinadors dels treballadors que realitzen tasques de registre.

Friday
17
09:30h
Setembre 2021

Grup d'implantació 33. Ajuntament Els Hostalets de Pierola. Sessió formació Registre i Tercers.

Sessió de formació grupal on s'expliquen els procediments estandard vinculats a l'aplicació de registre i de tercers.

Friday
21
09:30h
mai 2021

Grup d'implantació 33. Ajuntament Els Hostalets de Pierola. Diagnosi inicial per la posada en marxa del projecte SeTDIBA.

Sessió de formació grupal on s'expliquen els procediments estandard vinculats a l'aplicació de registre i de tercers.

Tuesday
14
09:30h
Setembre 2021

Grup d'implantació 33. Ajuntament Els Hostalets de Pierola. Sessió metodologia SetDIBA.

Formació grupal certificada per la Direcció de Formació de la Diputació de Barcelona entorn la metodologia eSET aplicada a SeTDIBA.

Es tracten les principals implicacions organitzatives que viurà l'organització en el desplegament del model SeTDIBA.