Rupit i Pruit

Monday
20
10:00h
Juny 2022

Sessió de seguiment del projecte SeTDIBA a l'Ajuntament de Rupit i Pruit

Des de la Diputació de Barcelona estem realitzant sessions de seguiment, per a aquells ens locals que han mostrat la necessitat d'un suport de valoració integral, per atendre noves necessitats que poden aparèixer un cop acabada la implantació del projecte SeTDIBA.

Un cop realitzada la sessió de seguiment presencial es facilitarà als ens locals una proposta de full de ruta a seguir per continuar avançant en el seu procés de transformació digital, tant interna com externa, millorant el servei públic a la ciutadania, empreses, associacions, i altres col·lectius.

Thursday
27
09:30h
Juny 2019

Rupit i Pruit. Suport arrencada Gestió Expedients

Aquesta sessió es farà a l'Ajuntament de Rupit i Pruit