externs

Com han de lliurar els informes els tècnics externs de l'Ajuntament?

Els tècnics externs dels ajuntaments han de treballar amb les eines del projecte SeTDIBA, tot i que tenen normalment un rol més acotat que els treballadors que son tramitadors habituals. 

Quan els impulsors dels expedients fan arribar un tràmit al tècnic extern, aquest pot accedir a l'expedient per treballar-hi i incorporar a la tramitació electrònica de l'expedient els documents tècnics que consideri.

Tuesday
09
09:00h
Juny 2020

Formació SeTDIBA per a tècnics del Consell Comarcal de l'Alt Penedès

Formació en línia amb treballadors socials, enginyers i arquitectes sobre la metodologia SeTDIBA i el gestor d'expedients (FIRMADOC).