Grup d'implantació 32. Muntanyola. Sessió Gestor Expedients III.

Wednesday
10
09:30h
Març 2021
Data de finalització: Wednesday, 10/03/2021 - 12:00

Sessions grupals de formació on s'expliquen els procediments estandard vinculats a l'aplicació de gestió d'expedients.