Fulls de nòmines

Com gestionar els expedients relatius a l’administració de personal a l’Ajuntament

L’administració del personal a l’Ajuntament genera molta documentació que cal desar al gestor d’expedients.

Per gestionar l’administració de personal a l’Ajuntament us proposem la creació de sis expedients per tal d’assegurar la correcta assignació de polítiques de seguretat, classificació, arxiu i eliminació d’aquests documents.