pilot

Wednesday
14
09:00h
Juliol 2021

Sessió presentació Pla Pilot Quadre Comandament SeTDIBA

Durant aquesta sessió es dona per iniciat el Pla Pilot del Quadre de Comandament SeTDIBA. Mitjançant aquesta eina interactiva, els ens locals podran accedir a informació sobre la gestió municipal de forma ràpida, sintètica i visual, aportant un coneixement global de l'organització que permeti poder prendre decisions d'adaptació segons les necessitats detectades.