signatura electrònica

Quin segell d'òrgan necessito i com el puc sol·licitar?

L’AOC us pot demanar un segell d’òrgan per tramitar l’alta d’alguns serveis. Si ja teniu e-TAULER l’AOC ja disposa d’un segell òrgan del vostre ens. En el moment en que es va configurar el servei d’e-TAULER, vau decidir si el cedíeu en exclusivitat.

Per tal d’implementar el projecte SeTDIBA, necessiteu un segell d’òrgan per poder realitzar còpies autentiques i que s’utilitzarà amb els aplicatius que utilitzarem amb SeTDIBA.