La Torre de Claramunt

Friday
15
09:00h
Març 2024

Sessió de preparació de la JGL del dia 20 de març a la Torre de Claramunt

Sessió de treball a la Torre de Claramunt per tal de convocar amb el mòdul de Secretaria la Junta de Govern Local del dia 20 de març

Tuesday
12
09:00h
Març 2024

Formació de proponents a la Torre de Claramunt

Sessió de formació per al personal de l'ajuntament que genera propostes d'acord als òrgans col·legiats

Wednesday
26
09:00h
Octubre 2022

Mòdul Secretaria: Òrgans col·legiats. Sessió de formació i recollida de dades a l'Ajuntament de la Torre de Claramunt

Ens formarem sobre el mòdul seguint tot el procès de convocatòria d'un òrgan col·legiat, i en paral·lel anirem prenent les dades necessàries per ajustar-lo a la realitat de l'ens local.