Destacats

Thursday
16
09:00h
Març 2023

Curs "Gestió d'expedients de gestió comptable aplicat a SeTDIBA" - PRESENCIAL

El curs té per objectiu identificar els expedients de gestió comptable que es generen a l'ens local, els tipus de documents i tràmits que els conformen.

De forma pràctica, entendre com gestionar la resta de documentació que genera SICALWIN a SeTDIBA  

EXT2023/0228 - 2a EDICIÖ - PRESENCIAL!! - Periode d’inscripcions 13 de gener a 24 de febrer

Thursday
02
09:00h
Març 2023

Curs "Gestió d'expedients de gestió comptable aplicat a SeTDIBA" - PRESENCIAL

El curs té per objectiu identificar els expedients de gestió comptable que es generen a l'ens local, els tipus de documents i tràmits que els conformen.

De forma pràctica, entendre com gestionar la resta de documentació que genera SICALWIN a SeTDIBA  

EXT2023/0227 - 1a EDICIÖ - PRESENCIAL!! - Periode d’inscripcions 13 de gener a 27 de gener

Thursday
09
09:00h
Març 2023

Curs "Gestió d'expedients de gestió comptable aplicat a SeTDIBA" - PRESENCIAL

El curs té per objectiu identificar els expedients de gestió comptable que es generen a l'ens local, els tipus de documents i tràmits que els conformen.

De forma pràctica, entendre com gestionar la resta de documentació que genera SICALWIN a SeTDIBA  

EXT2023/0228 - 2a EDICIÖ - PRESENCIAL!! - Periode d’inscripcions 13 de gener a 24 de febrer

Thursday
23
09:00h
Febrer 2023

Curs "Gestió d'expedients de gestió comptable aplicat a SeTDIBA" - PRESENCIAL

El curs té per objectiu identificar els expedients de gestió comptable que es generen a l'ens local, els tipus de documents i tràmits que els conformen.

De forma pràctica, entendre com gestionar la resta de documentació que genera SICALWIN a SeTDIBA  

EXT2023/0227 - 1a EDICIÖ - PRESENCIAL!! - Periode d’inscripcions 13 de gener a 27 de gener

Thursday
16
09:00h
Febrer 2023

Curs "Gestió d'expedients de gestió comptable aplicat a SeTDIBA" - PRESENCIAL

El curs té per objectiu identificar els expedients de gestió comptable que es generen a l'ens local, els tipus de documents i tràmits que els conformen.

De forma pràctica, entendre com gestionar la resta de documentació que genera SICALWIN a SeTDIBA  

EXT2023/0227 - 1a EDICIÖ - PRESENCIAL!! - Periode d’inscripcions 13 de gener a 27 de gener

Monday
23
09:00h
Gener 2023
Thursday
22
09:30h
Setembre 2022

Sessió presencial al Consell Comarcal del Baix Llobregat

Sessió de presentació del projecte pilot SeTDIBA adaptat a Consells Comarcals.

Què hem de fer per acollir-nos al règim simplificat del control intern de la nostre entitat?

Sabem que moltes entitats estan incomplint la norma bàsica de control intern perquè no han implementat la funció conforme disposa el Real Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel que es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic Local (RCIL). Amb bon criteri, l'exposició de motius del RCIL reconeix la heterogeneïtat de les Entitats Locals i, en conseqüència s'obre la possibilitat d'aplicar dos règims diferents en el tractament del control intern a aplicar en aquestes entitats, el general i el simplificat.

Friday
08
09:30h
Abril 2022

Curs "Gestió de la contractació electrònica" - 3a EDICIÓ!!

El curs té per objectiu fer una aproximació pràctica (es realitza en format taller) que permeti als assistents: 

Friday
01
09:30h
Abril 2022

Curs "Gestió de la contractació electrònica" - 3a EDICIÓ!!

El curs té per objectiu fer una aproximació pràctica (es realitza en format taller) que permeti als assistents: