Destacats

Monday
28
08:30h
Febrer 2022

Sessió de METODOLOGIA del projecte SeTDIBA | G38 - Torrelles de Foix

Metodologia SeTDIBA: El canvi organitzatiu requereix de noves regles alhora de treballar i organitzar-nos. Cal compartir i dominar la metodologia SeTDIBA per tal d’entendre’ns entre nosaltres. Tothom ha de treballar de la mateixa manera.

•Digitalització de documents
•Etiquetatge i codis de classificació d’expedients i documents
•Impuls de l’expedient
•Tràmits del procediment administratiu en un context digital

Monday
28
12:30h
Febrer 2022

Sessió de METODOLOGIA del projecte SeTDIBA | G38 - Font-Rubí

Metodologia SeTDIBA: El canvi organitzatiu requereix de noves regles alhora de treballar i organitzar-nos. Cal compartir i dominar la metodologia SeTDIBA per tal d’entendre’ns entre nosaltres. Tothom ha de treballar de la mateixa manera.

•Digitalització de documents
•Etiquetatge i codis de classificació d’expedients i documents
•Impuls de l’expedient
•Tràmits del procediment administratiu en un context digital

Wednesday
16
08:00h
Febrer 2022

Sessió de formació del Gestor d'expedients (FIRMADOC) del projecte SeTDIBA | G36 - Les Masies de Voltregà

El gestor d’expedients (FIRMADOC) i el seu paper en la metodologia SeTDIBA. Segona formació en la que aprofundirem en els conceptes i funcionalitats del gestor d'expedients.

Thursday
16
09:30h
Desembre 2021

Muntanyola. Sessió de seguiment a l'ajuntament de Muntanyola (PRESENCIAL)

Sessió per atendre els dubtes de tot el personal i reforçar metodologia SetDIBA.

Aquesta sessió es farà de manera presencial a les instalacions de l'Ajuntament de Muntanyola.

Thursday
16
12:00h
Desembre 2021

Sessió sobre l'eina de gestió d'expedients FIRMADOC del projecte SeTDIBA (Tècnics Externs) | G34 - Sant Hipòlit de Voltregà

Formació pràctica sobre FIRMADOC a l’entorn d’aquestes funcions:

•Nomenclatura de les parts visibles de l'aplicació
•El treball amb les safates del grup AVUI
•El treball amb la safata REGISTRE
•Creació d'un expedient
•Inserir/generar un document
•Notes als documents

Wednesday
01
09:00h
Desembre 2021

G34 - Sant Hipòlit de Voltregà. Convocatòria organs col·legiats. | ONLINE |

Sessió on es dona tota la formació i ajuda necessària per tal de preparar una sessió de ple de la corporació. 

Thursday
02
10:00h
Desembre 2021

G34 - Sant Hipòlit de Voltregà. Suport a l'arrencada, Sessió de formació a electes i externs.

Suport a l'arrencada, Sessió de formació a electes i externs.

Thursday
02
10:00h
Desembre 2021

Sessió de DIAGNOSI del projecte SeTDIBA | G38 - FONT-RUBÍ

En aquesta sessió d'una banda contrastarem l'assoliment dels requeriments previs del projecte i revisarem l'ajust de l'equipament informàtic i la disposició del mateix en àrees de treball com l'Oficina d'Atenció Ciutadana. D'altre, parlarem amb tot el personal de l'ajutament per conèixer la manera de treballar a l'actualitat a l'ajuntament.

Tuesday
30
10:00h
Novembre 2021

Sessió de DIAGNOSI del projecte SeTDIBA | G38 - TORRELLES DE FOIX

En aquesta sessió d'una banda contrastarem l'assoliment dels requeriments previs del projecte i revisarem l'ajust de l'equipament informàtic i la disposició del mateix en àrees de treball com l'Oficina d'Atenció Ciutadana. D'altre, parlarem amb tot el personal de l'ajutament per conèixer la manera de treballar a l'actualitat a l'ajuntament.

Thursday
25
09:30h
Novembre 2021

Grup d'implantació 37. Ajuntament de Santa Maria de Martorelles. Diagnosi inicial per la posada en marxa del projecte SeTDIBA.

Sessió d'anàlisi de l'organització i del compliment dels diferents requisits tecnològics que es realitza a les dependències de l'ens local. La sessió ha de recollir tota una sèrie d'informació estructurada que ha de permetre el desplegament de la metodologia i les eines a un ens local en concret