Gestió del projecte

Thursday
17
09:00h
Juny 2021

Servei de suport programat

En el marc de serveis SeTDIBA els ajuntaments i EMDs tenen a la seva disposició el servei de suport programat Quedem?. Aquest servei permet disposar d'un consultor de forma telemàtica, per reforçar aspectes relacionats amb la metodologia o les eines SeTDIBA. 

Tuesday
17
16:30h
mai 2022

Grup d'implantació 36 - TORRELLES DE FOIX. Formació Equip de Govern. Sessió On-line

Sessió per a fer la segona formació a l'equip de Govern. En aquest cas l'objectiu és veure com consultar un expedient de Junta/PLE/Comissió, ... La sessió es farà de manera telemàtica i amb un expedient real.

Friday
03
09:00h
Juny 2022

Grup d'implantació 36 - MASIES DE VOLTREGÀ. Sessió de seguiment

Sessió presencial que s'estructurarà en tres grups de treball:

1.  Reunió de seguiment amb el grup impulsor

2. Seguiment amb tot l'equip administratiu per corretgir tendències i reforçar conceptes. També se solucionaran dubtes que hagin pogut sortir amb l'us del gestor.

3. Formació específica per tipologia d'usuaris

Tuesday
17
09:30h
mai 2022

Sessió de suport programat "Sessió Registre"

Sessió de suport programat "Sessió Registre" 

Podeu demanar el suport programat omplint el següent formulari indicant en quin àmbit necessiteu suport: 

Monday
04
17:00h
Abril 2022

Sessió òrgans col·legiats per electes Ajuntament de La Torre de Claramunt

Des de la Diputació de Barcelona estem realitzant sessions de seguiment, per a aquells ens locals que han mostrat la necessitat d'un suport de valoració integral, per atendre noves necessitats que poden aparèixer un cop acabada la implantació del projecte SeTDIBA.

Servei de suport programat Quedem?

Compartim amb vosaltres com ha anat el servei de suport programat d’ençà que va començar.

Wednesday
16
09:30h
Març 2022

Grup 36 - Masies de Voltregà. Sessió de suport FIRMADOC

En aquesta sessió s'aprofundirà en les funcionalitats del gestor i es donarà respostes a tots el dubtes i problemes que hagin pogut sorgir des de la data de l'arrencada.

Thursday
03
19:00h
Març 2022

Grup 36-Masies de Voltregà. Sessió formació electes (Online)

Sessió per donar a conèixer als membres de l'equip de govern la nova eina per gestionar expedients, FIRMADOC. Es comprovarà que tohom pot accedir al sistema i s'impartiran els següents coneixements:

1. Presentaió de l'eina

2. Tasques i tràmits

3. Signatura de documents

4. Consulta d'un expedient de Junta