Jornada “e-SET: una visió compartida”

Intervenció de Jordi Castanyer (Diputació de Girona) i Magda Lorente (Diputació de Barcelona) en el marc de la Jornada e-SET: una visió compartida organitzada pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunya. 

See video
e-SET: el despertar de la força