Grup d'implantació 31. Alt Penedès

Tuesday
13
09:30h
Juliol 2021

Grup d'implantació 31. Tancament implantació projecte SeTDIBA (ONLINE)

Ajuntaments participants:

Grup d'implantació 31: Vilobí del Penedès i Torrelavit

Aquesta sessió es realitzarà per VIDEOCONFERÈNCIA.

Tuesday
01
09:30h
Juny 2021

Torrelavit. Sessió de seguiment a l'ajuntament de Torrelavit.

Sessió per atendre els dubtes de tot el personal i reforçar metodologia SetDIBA. Aquesta sessió es farà de manera presencial a les instalacions de l'Ajunament de Torrelavit.

Wednesday
03
14:00h
Març 2021

Sessió seguiment Torrelavit

Sessió amb el personal de l'Ajuntament de Torrelavit per reforçar conceptes, atendre dubtes i fer seguiment en general. Aquesta sessió es farà de manera telemàtica.

Tuesday
02
10:00h
Febrer 2021

Grup 31. Sessió expedients III Vilobí del Penedès i Seguiment

Ajuntaments participants:

Grup d'implantació 31: Vilobí del Penedès.

Aquesta sessió es realitzarà per VIDEOCONFERÈNCIA.

Thursday
17
09:30h
Desembre 2020

Grup 31. Sessió expedients II Vilobí del Penedès

Sessió d'Expedients II. Aquesta formació es farà de manera telemàtica amb el personal de l'ajuntament de Vilobí del Penedès.

Tuesday
19
12:00h
Gener 2021

Torrelavit. Arrencada Gestió Expedients (ONLINE)

Aquesta sessió es farà de manera telemàtica amb l'Ajuntament de Torrelavit. 

Monday
14
09:30h
Desembre 2020

Sessió de formació als tècnics de l'ajuntament de Torrelavit. (ONLINE)

Sessió de formació als tècnics de l'ajuntament de Torrelavit. (ONLINE)

Monday
14
19:00h
Desembre 2020

Sessió de formació a càrrecs electes de l'ajuntament de Torrelavit. (ONLINE)

Sessió de formació a càrrecs electes de l'ajuntament de Torrelavit. (ONLINE)

Monday
11
09:30h
Gener 2021

Grup d'implantació 31. Gestió d'expedients III (ONLINE)

Ajuntaments participants:

Grup d'implantació 31: Torrelavit i Vilobí del Penedès.

Aquesta sessió es realitzarà per VIDEOCONFERÈNCIA.

Monday
11
18:00h
Gener 2021

Vilobí del Penedès. Formació electes (ONLINE)

Aquesta sessió es farà de manera telemàtica amb l'Ajuntament de Vilobí del Penedès