Grup 31. Sessió expedients III Vilobí del Penedès i Seguiment

Tuesday
02
10:00h
Febrer 2021
Data de finalització: Tuesday, 02/02/2021 - 12:00

Ajuntaments participants:

Grup d'implantació 31: Vilobí del Penedès.

Aquesta sessió es realitzarà per VIDEOCONFERÈNCIA.