Grup d'implantació 38. Font-Rubí

Thursday
17
11:30h
Novembre 2022

Grup d'implantació 38. Ajuntament de Font-Rubí. Sessió tancament implantació projecte SetDIBA.

Sessió grupal de tancament de la implementació del projecte SeTDIBA.

Es presenten els resultats dels indicadors de seguiment del projecte i es fan recomanacions per reorientar la metodologia organitzativa emprada, si s'escau.

Tuesday
19
16:00h
Juliol 2022

Grup d'implantació 38 - Ajuntament de Font-Rubí. Sessió de seguiment

Sessió presencial en el que es treballarà amb tot l'equip administratiu per corretgir tendències i reforçar conceptes. També se solucionaran dubtes que hagin pogut sortir amb l'us del gestor.

Friday
29
08:30h
Abril 2022

El gestor d’expedients (FIRMADOC) i arrencada | G38 - Font-Rubí

Les dues primeres hores de la sessió es farà la darrera formació del Gestor d'Expedients (FIRMADOC) i a continuació es farà l'arrencada en aquesta eina. El consultor de referència acompanyarà al personal de l'Ajuntament per poder solucionar dubtes i problemes que puguin presentar-se.

Thursday
28
09:00h
Abril 2022

Arrencada de les eines de registre del projecte SeTDIBA | G38 - Font-Rubí

Presència del consultor SeTDIBA durant tota la jornada per tal de donar suport al personal de l'ajuntament el dia que es posen en marxa les aplicacions ACCEDE i TERCERS

Monday
25
12:30h
Abril 2022

Sessió sobre l'eina de registre ACCEDE del projecte SeTDIBA | G38 - Font-Rubí

Sessió de formació en les eines de Registre (ACCEDE i TERCERS).

Monday
28
12:30h
Març 2022

Sessió de formació del Gestor d'expedients (FIRMADOC) del projecte SeTDIBA | G38 - Font Rubí

El gestor d’expedients (FIRMADOC) i el seu paper en la metodologia SeTDIBA

Presentació del Firmadoc i principals conceptes a tenir en compte.

Monday
28
12:30h
Febrer 2022

Sessió de METODOLOGIA del projecte SeTDIBA | G38 - Font-Rubí

Metodologia SeTDIBA: El canvi organitzatiu requereix de noves regles alhora de treballar i organitzar-nos. Cal compartir i dominar la metodologia SeTDIBA per tal d’entendre’ns entre nosaltres. Tothom ha de treballar de la mateixa manera.

•Digitalització de documents
•Etiquetatge i codis de classificació d’expedients i documents
•Impuls de l’expedient
•Tràmits del procediment administratiu en un context digital

Thursday
02
10:00h
Desembre 2021

Sessió de DIAGNOSI del projecte SeTDIBA | G38 - FONT-RUBÍ

En aquesta sessió d'una banda contrastarem l'assoliment dels requeriments previs del projecte i revisarem l'ajust de l'equipament informàtic i la disposició del mateix en àrees de treball com l'Oficina d'Atenció Ciutadana. D'altre, parlarem amb tot el personal de l'ajutament per conèixer la manera de treballar a l'actualitat a l'ajuntament.

Monday
15
09:30h
Novembre 2021