Grup d'implantació 38. Ajuntament de Font-Rubí. Sessió tancament implantació projecte SetDIBA.

Thursday
17
11:30h
Novembre 2022
Data de finalització: Thursday, 17/11/2022 - 13:30

Sessió grupal de tancament de la implementació del projecte SeTDIBA.

Es presenten els resultats dels indicadors de seguiment del projecte i es fan recomanacions per reorientar la metodologia organitzativa emprada, si s'escau.