#EmQuedoACasa

Com facilitar la tramitació electrònica a la ciutadania ?

En el marc de confinament per evitar l'expansió del virus COVID-19 molts ajuntaments han restringit la tramitació presencial. En aquests moments però, hi ha tràmits que cal garantir especialment, com són la petició de documents acreditatius necessaris (com ara certificats), la petició d'ajuts socials o la inscripció en els serveis locals d'ocupació. 

Com identificar i extreure les dades relatives a la COVID-19 per publicar-les en el portal de transparència

 Disposar de les dades per poder-les extreure de forma automàtica o semiautomàtica requereix de seguir els següents passos:

Pas 1. Incorporar la referència COVID-19 sempre en el títol de l'expedients

Us recomanem incorporar el literal "COVID19" o similar en tots els expedients de contractació, subvencions i ajuts que s'han de publicar en l'apartat de transparència. 

Aquesta acció us permetrà localitzar tots els expedients relatius a la COVID-19 i exportar el llistat a format de taula d'excel. 

Com acomplir les recomanacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya sobre la transparència durant l'estat d'alarma (COVID-19)?

Segons l'Oficina Antifrau de Catalunya, la destinació substancial de recursos públics destinats a frenar la pandèmia COVID-19 i els seus efectes pot generar incentius per a persones o organitzacions decidides a extreure'n profit privat d'aquesta situació excepcional.

Com creo la pàgina per a la validació del codi segur de verificació a la meva seu electrònica?

La ciutadania i altres administracions han de poder verificar l'autenticitat dels documents emesos per l'administració a través de la seu electrònica. 

En el manual adjunt a aquesta notícia trobareu totes les instruccions necessàries per activar el servei de verificació de documents.

2