Com creo la pàgina per a la validació del codi segur de verificació a la meva seu electrònica?

La ciutadania i altres administracions han de poder verificar l'autenticitat dels documents emesos per l'administració a través de la seu electrònica. 

En el manual adjunt a aquesta notícia trobareu totes les instruccions necessàries per activar el servei de verificació de documents.

Rercordeu que la Diputació de Barcelona té un conveni amb alguns consells comarcals per donar suport en l'impuls de la gestió digital i el govern obert municipal. Quins consells comarcals estan adherits a la Xarxa de Suport al Govern Digital? Us els llistem tot seguit:

  • Consell Comarcal Alt Penedès
  • Consell Comarcal Anoia
  • Consell Comarcal Bages
  • Consell Comarcal Berguedà
  • Consell Comarcal Maresme
  • Consell Comarcal Moianès
  • Consell Comarcal Osona
  • Consell Comarcal Vallès Oriental

Davant qualsevol dubte, consulteu-nos a setdiba@diba.cat.