Barcelona

Tuesday
26
09:30h
Juliol 2022

Sessió de Seguiment del projecte SeTDIBA a l'Ajuntament de Carme

Des de la Diputació de Barcelona estem realitzant sessions de seguiment  per a aquells ens locals que han mostrat la necessitat d'un suport de valoració integral, així com per atendre noves necessitats que puguin aparèixer un cop tancada la implantació del projecte SeTDIBA.

Tan bon punt finalitzem la sessió de seguiment presencial,  es lliurarà al en local una proposta de full de ruta a seguir per a continuar avançant en el seu procés de transformació digital, tant intern com extern, millorant el servei públic adreçat a la ciutadania, empreses, associacions, etc.

Monday
18
09:30h
Juliol 2022

Sessió de Seguiment del projecte SeTDIBA a l'Ajuntament de Santa Eugènia de Berga

Des de la Diputació de Barcelona estem realitzant sessions de seguiment  per a aquells ens locals que han mostrat la necessitat d'un suport de valoració integral, així com per atendre noves necessitats que puguin aparèixer un cop tancada la implantació del projecte SeTDIBA.

Tan bon punt finalitzem la sessió de seguiment presencial,  es lliurarà al en local una proposta de full de ruta a seguir per a continuar avançant en el seu procés de transformació digital, tant intern com extern, millorant el servei públic adreçat a la ciutadania, empreses, associacions, etc.

Monday
13
09:30h
Juny 2022

Seguiment del projecte SeTDIBA a Avinyonet del Penedès

Des de la Diputació de Barcelona estem realitzant sessions de seguiment  per a aquells ens locals que han mostrat la necessitat d'un suport de valoració integral, així com per atendre noves necessitats que puguin aparèixer un cop tancada la implantació del projecte SeTDIBA.

Tan bon punt finalitzem la sessió de seguiment presencial,  es lliurarà al en local una proposta de full de ruta a seguir per a continuar avançant en el seu procés de transformació digital, tant intern com extern, millorant el servei públic adreçat a la ciutadania, empreses, associacions, etc.

Monday
20
09:30h
Juny 2022

Sessió de seguiment del projecte SeTDIBA a l'ajuntament de Figaró-Montmany

Des de la Diputació de Barcelona estem realitzant sessions de seguiment  per a aquells ens locals que han mostrat la necessitat d'un suport de valoració integral, així com per atendre noves necessitats que puguin aparèixer un cop tancada la implantació del projecte SeTDIBA.

Tan bon punt finalitzem la sessió de seguiment presencial,  es lliurarà al en local una proposta de full de ruta a seguir per a continuar avançant en el seu procés de transformació digital, tant intern com extern, millorant el servei públic adreçat a la ciutadania, empreses, associacions, etc.

Wednesday
29
10:00h
Juny 2022

Sessió de Seguiment del projecte SeTDIBA a l'Ajuntament de Sant Boi de Lluçanès

Des de la Diputació de Barcelona estem realitzant sessions de seguiment  per a aquells ens locals que han mostrat la necessitat d'un suport de valoració integral, així com per atendre noves necessitats que puguin aparèixer un cop tancada la implantació del projecte SeTDIBA.

Tan bon punt finalitzem la sessió de seguiment presencial,  es lliurarà al en local una proposta de full de ruta a seguir per a continuar avançant en el seu procés de transformació digital, tant intern com extern, millorant el servei públic adreçat a la ciutadania, empreses, associacions, etc.

Monday
30
10:00h
mai 2022

Sessió de Seguiment a l'Ajuntament de Puigdàlber

Des de la Diputació de Barcelona estem realitzant sessions de seguiment  per a aquells ens locals que han mostrat la necessitat d'un suport de valoració integral, així com per atendre noves necessitats que puguin aparèixer un cop tancada la implantació del projecte SeTDIBA.

Tan bon punt finalitzem la sessió de seguiment presencial,  es lliurarà al en local una proposta de full de ruta a seguir per a continuar avançant en el seu procés de transformació digital, tant intern com extern, millorant el servei públic adreçat a la ciutadania, empreses, associacions, etc.

Wednesday
23
10:00h
Març 2022

Presentació Llibre blanc de la digitalització dels serveis de formació de Barcelona Activa

Jornada Reptes i desafiaments de la digitalització dels ens locals on es presentarà el Llibre blanc de la digitalització dels serveis de formació de Barcelona Activa.

Friday
21
09:30h
Febrer 2020

Curs Procediment administratiu aplicat a SeTDIBA

El curs té per objectiu fer una aproximació pràctica (es realitza en format taller) que permeti als assistents: 

Entendre els elements bàsics del procediment administratiu electrònic genèric regulat per la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Entendre la dinàmica d'impulsar els expedients d'acord amb els tràmits de la metodologia e-SET i les eines proveïdes per SeTDIBA.
Posar en pràctica conceptualment com l'ús de les eines SeTDIBA permet acomplir amb el procediment genèric marcat per la Llei 39/2015.