Avisos

ESTATS EN SERVEI. INSCRIPCIONS OBERTES A CURSOS DE FORMACIÓ

Els serveis estan treballant amb normalitat

Requeriments tècnics

Per poder generar plantilles cal que els vostres equips informàtics disposin com a mínim de les versions Microsoft Word o Libre Office següents:

Quan rebo un avís per correu electrònic?

El gestor d'expedients envia els següents avisos per correu electrònic automàticament: