INCIDÈNCIA AMB LA DESCARREGA DE LES ANOTACIONS DES DE 20/FEBRER/2024. ESTATS EN SERVEI

El funcionament de les eines SeTDIBA estan en funcionament


 


[26/febrer/2024] INCIDÈNCIA AMB LA DESCARREGA DE LES ANOTACIONS DES DE 20/FEBRER/2024

[26/febrer/2024] - Arran d’una incidència al servei de Registre Unificat (MUX) de l’AOC iniciada el 20 de febrer no s’estan consolidant els registres i no es poden descarregar els registres al nostre sistema. Per aquest motiu s’anul·len algunes de les anotacions al no poder descarregar-se la documentació.

L’AOC està treballant per resoldre-la el més aviat possible. Tan bon punt tinguin la incidència resolta a l’AOC, per part de DIBA canviarem l’estat de les anotacions per recuperar-les.


[1/2/2024] - Migració dels interessats dels expedients

S'han realitzat les tasques de migració dels interessats dels expedients perquè es guardin estructuradament a base de dades. Trobareu detallat el funcionament d’aquest nou sistema a: Nova gestió dels interessats dels expedients


[28/11/2023] - Històric de versió dels productes SeTDIBA

Disposeu d'un històric de les versions instal·lades dels productes SeTDIBA i dels enllaços per poder consultar les millores que aporta cadascuna d'elles. Per accedir a l'històric feu clic aqui.


[22/11/2023] - Actualització de la versió 2.3.5 del mòdul de Secretaria

El dia 22 de novembre s'ha actualitzat la versió del mòdul de Secretaria a la versió 2.3.5. Podeu consultar les millores a: Millores versió novembre 2023


[30/10/2023] - Actualització de la versió 3.9.10 de Registre d'Entrada i Sortida i Tercers i Territori

El dia 30 d'octubre s'ha actualitzat la versió de registre d'entrada i sortida i Tercers a la versió 3.9.10. Podeu consultar les principals millores a: Millores versió octubre 2023.


[26/10/2023] – Novetats integració del gestor d'expedients amb la carpeta ciutadana de l'AOC “El meu espai”

L’AOC posa a disposició de la ciutadania el nou servei El meu Espai (myGov) que facilita una visió general de les actuacions realitzades entre el ciutadà amb les diferents administracions.

El ciutadà ja pot fer ús del servei de la carpeta ciutadana El meu Espai i visualitzarà les trameses i les notificacions que hagi sol·licitat o rebut. Per poder disposar de l’estat dels expedients que té en tramitació a les vostres entitats cal fer unes actuacions per poder integrar el gestor d’expedients SeTDIBA amb la carpeta ciutadana El meu espai.

Les actuacions esmentades les dividirem en 2 fases:


Fase 1: Adaptació de la gestió dels interessats dels expedients.


Cal canviar el sistema que teniu actualment configurat per tal de guardar les dades de forma estructurada i això, tot i que es una operació que es preveu senzilla i ràpida, donarà lloc a alguns canvis en la visualització actual dels expedients. Aquest canvi es realitzarà abans de final d’any 2023.

Podeu consultar els canvis a: Nova gestió d’interessats de l’expedient 


Fase 2: Integració del gestor d’expedients amb la carpeta ciutadana El meu Espai.


S’activen els paràmetres perquè el gestor d’expedients SeTDIBA i el servei de la carpeta ciutadana El meu espai es comuniquin i es visualitzi la informació dels expedients. Aquest canvi es durà a terme entre final 2023 i principi 2024.

Podeu consultar el que es visualitzarà a: Integrar el gestor d’expedients amb la carpeta ciutadana "El meu Espai"


[23/8/2023] - Integració de padró Accede amb gestor expedients Firmadoc.

Us informem que la integració de Accede padró amb el gestor d'expedients Firmadoc està prevista per al primer quadrimestre de 2024. Aquesta integració no caldrà sol·licitar-la, des del Gabinet d'Innovació Digital ens posarem en contacte amb tots els referents dels ajuntaments SeTDIBA.

Per tal de fer efectiva aquesta integració tenim previstes les següents actuacions necessàries abans de poder fer efectiva la integració:

Octubre-novembre 2023: el proveidor de l'eina lliurarà a la Diputació la nova versió de l'aplicatiu amb la integració amb el padró. S'actualitzaran els entorns de proves. 

Novembre-desembre 2023: configuració i certificació funcional de l'aplicació per part de la Diputació en entorns de proves i certificació del rendiment derivats de la integració. Elaboració de materials de suport. 

Gener-març 2024: actualització de les versions de l'aplicació en entorn real, planificació del desplegament i desplegament


 

INCIDÈNCIA SORTIDES EACAT AMB FITXERS XML

Arran dels darrers canvis en el MUX del Consorci AOC, s'ha detectat una incidència en l'enviament de fitxers adjunts XML a través d'EACAT. 

L'enviament d'aquests fitxers a altres administracions no és gens habitual. Però en tot cas, és IMPORTANT que durant les properes setmanes EVITEU INCORPORAR AQUESTS FITXERS EN LES TRAMESES (pels casos que hem detectat no és necessari). Si us trobeu amb necessitats concretes en aquest sentit, poseu-vos en contacte amb el servei de suport SeTDIBA. 

Estem treballant en una solució conjunta entre el proveïdor de SeTDIBA i l'AOC.

Mentre no disposem d'una solució definitiva, no adjunteu fitxers en format XML a les sortides EACAT.
 

DOMICILI FICTICI PER LES INSTÀNCIES ETRAM 2.0

Quan un ciutadà inicia un tràmit electrònic al vostre ens ho fa utilitzant el servei eTRAM de l’AOC. Mitjançant el servei d’integració del MUX de l’AOC es realitza l’apunt al vostre gestor de registre per iniciar la tramitació.

A la versió eTRAM2.0, el domicili postal no és obligatori informar-lo per part del ciutadà al tractar-se d’una comunicació telemàtica. Però la capa d’integració que fa servir actualment el MUX2.0 sí que requereix que l’adreça postal estigui informada.

Això fa que les sol·licituds generades amb eTRAM2.0 que el ciutadà no indica cap adreça postal, el sistema automàticament informi al MUX d’una adreça postal fictícia perquè no generi error.

Quina és l’adreça fictícia que s’informa?:

  • Domicili: C PROVA Numero: 1

  • Província: Illes Balears

  • Municipi: Andratx

  • Codi postal: 12345

Quan estarà solucionat?

L’AOC està treballant en la versió MUX3.0 on l’adreça postal sigui opcional. Cas que el ciutadà informi d’alguna adreça es passarà aquesta informació al gestor de registre, altrament podrà quedar buida.

La data prevista per la nova versió del MUX és abans de final d’any.

          

Oberta la preinscripció als cursos següents: 

EXT2024/0236 Com editar el portal de la transparència. Període de preinscripció del 24 de gener al 20 de febrer

EXT2024/0340 Certifica't en SeTDIBA i forma part dels ens digitals. Període de preincipció del 19/01 al 21 de febrer