#DACI; #declaració; #conflicte; #interes

Nova tipologia documental DACI (Declaració d'absència de conflicte d'interès) a SeTDIBA

Arrel de la necessitat normativa que regula els procediments d'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència, les Declaracions d'absència de conflicte d'interès (DACI), resulten un instrument fonamental per acomplir amb els requeriments legals.

Per tal que els ens locals SeTDIBA tinguin més facilitat a l'hora de sistematitzar aquest tipus documental, i poder-los localitzar de forma àgil en cas de necessitat, s'ha creat una nova tipologia documental:

DECLARACIÓ ABSÈNCIA CONFLICTE INTERÈS (TD05-010)