Secretaria

Thursday
25
09:30h
Gener 2024

Webinar Mòdul de Secretaria

El Mòdul de Secretaria permet als ajuntaments SeTDIBA la tramitació integral electrònica de les sessions dels òrgans col·legiats, així com automatitzar tasques vinculades amb l'ordre del dia, la convocatòria, la gestió de l’acta, els certificats i acords i les notificacions.

Per si voleu donar-hi un cop d'ull, també us facilitem el manual d'usuari que trobareu adjunt en aquesta mateixa notícia en format pdf.

3

HISTÒRIC DE VERSIONS DE PRODUCTES

HISTÒRIC DE NOVETATS


En aquest article es recull el històric de les novetats dels productes SeTDIBA que s’han instal·lat. Disposeu de l'enllaç a la notícia per poder accedir a les novetats que aporta cada versió.

Els procductes que actualment estan instal·lats són:

NOVETATS 22 NOVEMBRE 2023

Des del mes de març estem treballant en un pla de millora i estabilització del mòdul de Secretaria. A continuació detallem els canvis que es produeixen.

La versió de les eines s’actualitzen a:

  • AytosSecretaria: versió 2.3.5


DESTAQUEM


Substitució del component que converteix el format dels documents