Notícies

Hem finalitzat les primeres implantacions del Sector Públic de SeTDIBA!!

Estem satisfets d'anunciar que aquest novembre farem el tancament de la Mancomunitat de l'Alta Segarra, Mancomunitat del Cardener i el de la Xarxa Avinyó de Telecomunicacions. Això significa que les implantacions de la metdodologia SeTDIBA i les eines informàtiques han finalitzat amb èxit. A més, estem contents de publicar que aquestes tres han estat les primeres implantacions del Sector públic de SeTDIBA!

Amb perspectiva de gènere...

Des de setembre, el Servei Fem-ho Fàcil incorpora dades amb perspectiva de gènere.

Recollir aquesta dada en cada atenció que es realitza és important perquè d'aquesta manera identifiquem les desigualtats i disparitats de gènere en les diferents àrees. Podrem identificar quins són els àmbits més demandats, quins tràmits són més difícils per uns o altres; quines hores són més propícies per trucar; quin nivell de capacitació digital se'n desprén de la trucada, entre altres valors que podrem avaluar.

Tots cap a una administració pública moderna i eficaç

La Comissió Europea ha adoptat  la ComPAct que és un primer conjunt de mesures per recolzar la modernització de les administracions nacionals i reforçar la col·laboració entre països per abordar reptes comuns.

L’objectiu és aconseguir administracions públiques nacionals, regionals i locals eficients. Una millor aplicació de polítiques nacionals i de la UE en el desenvolupament administratiu més eficaç respondran les expectatives dels europeus de reduir la burocràcia i augmentar la transparència estalvien milers de milions d’euros a ciutadans i empreses.

X edició del Congrés NovaGob

El 7 i 8 de novembre es va celebrar la X edició del Congrés NovaGob a Madrid organitzada per la Fundació NovaGob i l'Ajuntament de Madrid. Es van tractar temes relacionats amb digitalització, igualtat, innovació, agilitat, control intern, contractació pública, dades, govern obert, persones, comunicació i ODS. Si voleu aprofundir en cadascun d'aquests eixos podeu consultar la seva web.

Com consulto els cursos de formació?

Per obtenir tota la planificació de la formació només cal que consulteu el calendari de la comunitat virtual setdiba.diba.cat.

1. En el menú del lateral esquerre, seleccioneu la icona del calendari

2. En el desplegable, seleccioneu "Formació".

Integrar el gestor d’expedients amb la carpeta ciutadana "El meu Espai"


Integració del gestor d'expedients amb la carpeta ciutadana "El meu espai"


L’AOC posa a disposició de la ciutadania el nou servei El meu Espai (myGov) que facilita una visió general de les actuacions realitzades entre el ciutadà amb les diferents administracions.

El ciutadà ja pot fer ús del servei de la carpeta ciutadana El meu Espai i visualitzarà les trameses i les notificacions que hagi sol·licitat o rebut. 

1

NOVETATS Nova gestió d’interessats de l’expedient


Adaptar la gestió dels interessats dels expedients


El 90% de les entitats SeTDIBA treballeu amb els interessats dels expedients en fitxes. Això significa que es guarda la informació a base de dades de forma no estructurada. Cal canviar aquest sistema perquè es guardin de forma estructurada a la base de dades i es pugui realitzar la comunicació entre el gestor d’expedients i la carpeta ciutadana El meu Espai.

NOVETATS 30 OCTUBRE 2023

La versió de les eines s’actualitzen a:

  • Registre i Tercers: versió 3.9.10


Augment del nombre de reintents de descàrrega d'anotacions telemàtiques

L’eina de registre anul·la anotacions de forma automàtica quan accedeix a l’AOC perquè li torni la documentació associada a l’anotació i no li retorna cap informació. L’eina ho interpreta com que l’anotació no existeix a l’AOC i per tant l’anul·la automàticament.

TOP7: ens que deriven trucades al servei Fem-ho fàcil i promocionen un servei de qualitat.

Les dades extretes del Fem-ho fàcil demostren que un 22,9% de trucades serveixen per resoldre tràmits relacionats amb e-factures amb una valoració del servei d’atenció de 5 sobre 5.

Anàlisi de la gestió de les SAIP dels ens SeTDIBA

Arran de la publicació de l’informe del Síndic de Greuges i les seves conclusions i recomanacions en quant al dret d’accés a la informació pública, hem volgut analitzar la situació de la gestió d’aquestes en els ens locals SeTDIBA. Per a aquesta anàlisi hem extret informació de la sèrie documental 1314, corresponent a les sol·licituds d'accés a la informació pública.

S’ha fet una primera anàlisi de l’evolució del nombre de SAIP, en el que es visualitza el seu increment d'un 20,34% entre els anys 2021 i 2022: