Promoció del canal electrònic, l'accés a la informació pública i la transparència

La Diputació de Barcelona ofereix a través del catàleg de serveis suport econòmic a ens locals i consells comarcals per a impulsar l'ús del canal digital entre els col·lectius obligats a la relació telemàtica amb l'administració (entitats sense personalitat jurídica, empreses i col·lectius professionals d'obligada col·legiació) fomentar l'ús del dret d'accés a la informació pública i la transparència entre la ciutadania.

Es tracta d'un recurs que financia l'organització de tallers presencials o online adreçats a aquests col·lectius i que han de tractar d'algun d'aquests temes: 

1. Promoure l'ús del canal digital i dels mitjans d'identificació electrònica entre els col·lectius obligats.
2. Ajudar a la petita i mitjana empresa a licitar i facturar de forma electrònica
3. Donar a conèixer el funcionament de la Finestreta Única Empresarial
4. Ajudar a les entitats locals en la tramitació i justificació de subvencions
5. Ajudar a les gestories en la seva relació amb l'administració
6. Ajudar a col·lectius professionals o socials concrets en la seva relació amb l'administració
7. Donar a conèixer de forma pràctica el dret d'accés a la informació pública
8. Donar a conèixer el portal de transparència i fomentar l'ús de les dades obertes existents.

Trobareu més informació a: 

Preguntes més freqüents

1. En quina modalitat de formació es pot realitzar el taller? 

El taller es pot realitzar en modalitat presencial o en línia. En el format en línia o virtual, les sessions poder ser en directe (videoconferència), però també s'accepten altres modalitats de virtualitat, com plataformes d'aprenentatge pràctic, sessions de seguiment i suport. De cara a la justificació, cal comptar amb el total d'hores del taller, sumant les diferents modalitats. En tot cas, és important que per a cadascuna d'aquestes modalitats s'acrediti la participació. Si externalitzeu la realització dels tallers i s'imparteix amb varies modalitats, us recomanem que demaneu a l'empresa un informe amb el detall de la participació en cadascuna de les modalitats utilitzades durant el taller, de forma que sigui fàcil justificar la dedició d'hores a la globalitat. 

2. Quin import puc sol·licitar?

En cas de municipis de 10.001 a 50.000 habitants, per consorcis o mancomunitats, l'import subvencionable és de 1.500 euros.

En el cas de consells comarcals, l'import total subvencionable és el resultat de multiplicar el nombre total de municipis menors de 10.000 habitants de la seva demarcació per 150€.

3. Només poden assistir empreses/entitats del municipi?

No necessàriament. Us recomanem que adreceu prioritàriament els tallers a empreses/entitats del vostre municipi, o amb les que us heu relacionat en els darrers mesos

Però no hi ha inconvenient en què hi assisteixin empreses o entitats de fora d'aquests àmbits perquè la seva capacitació repercutirà en favor vostre o de qualsevol administració amb la que es relacionin. 

4. Què passa si tinc problemes per assolir el nombre mínim d'assistents?

El nombre mínim d'assistents per poder rebre el suport econòmic és de 10.

És important adreçar les campanyes de comunicació del taller per mitjans que arribin a aquests col·lectius. Compartim algunes bones pràctiques que estan funcionant bé en el món local. 

  • convideu per correu electrònic a les empreses que han tramitat amb vosaltres en el darrer any i de les que disposeu de correu electrònic (aquesta informació la podreu extreure fàcilment fent una extracció de dades del registre)
  • si disposeu de departament de promoció econòmica o aquest àmbit existeix en el consell comarcal o consorci al que pertanyeu, demaneu que en facin difusió entre les empreses a les que adrecen les seves accions.
  • encara que promogueu el taller a títol municipal, col·laboreu amb municipis propers per arribar a més empreses i entitats. Podeu sol·licitar el recurs per separat, realitzar cursos amb destinataris o temàtiques diferents (per exemple un ajuntament pot organitzar un curs per a empreses i un un altre ajuntament adreçat a entitats) i buscar assistents de forma conjunta. 

5. Cal que notifiqui les dates del tallers i els canvis que hi puguin haver?

Sí. Des del Gabinet us donem suport en la difusió dels tallers, us orientem en com arribar a aconseguir més assistents i us facilitem, si ho necessiteu, un bànner de promoció que podeu utilitzar al es vostres xarxes socials.

Per poder fer aquesta promoció necessitem estar informats puntualment de les dates i dels canvis que hi puguin haver. 

Cal que aquesta comunicació (les dates i els canvis que hi puguin haver) la realitzeu a través del PMT. 

6. Quan rebo l'aprovació de la concessió del recurs, cal que aprovi l'acceptació del recurs?

No cal. Els recursos concedits s’entenen acceptats per l’ens destinatari si aquest no manifesta expressament la renúncia en el termini d’un mes. Per tant, us convidem a simplificar aquest pas. 

7. És obligatori que els assistents valorin el curs? Puc utilitzar la meva pròpia enquesta de valoració? 

Efectivament, és imprescindible enviar als participants dels tallers una enquesta de valoració facilitada pel Gabinet d'Innovació Digital. Si l'ens local té un sistema de valoració propi, cal que aquesta enquesta incorpori les següents preguntes:

- Valoreu el taller en general (amb una escala de 0 a 10)

- El taller ha tingut un enfocament pràctic? (amb una escala de 0 a 10)

- El taller ha estat útil? Us permetrà tramitar electrònicament? (amb una escala de 0 a 10)

Si s'utilitza un sistema de valoració propi, cal enviar els resultats de la valoració del curs per a aquestes preguntes a través del PMT en un format editable (per exemple, excel).

8. Si sóc consell comarcal que organitzo els tallers per als ens locals de la comarca, qui rep la subvenció i qui ha de fer la justificació?

El consell comarcal rep l'ajut econòmic i és l'encarregat d'organitzar/gestionar els tallers per al conjunt d'ajuntaments destinataris de la seva demarcació. Serà per tant, també l'encarregat de fer la justificació de l'ajut. Per assolir aquest objectiu és molt important que demaneu als ajuntaments de la vostra demarcació quines matèries poden ser de més interès, que els faciliteu materials/informació per a poder fer difusió dels tallers i que us ajudin a identificar empreses i entitats. 

9. Com he de fer la justificació?

La justificació voluntària es pot fer fins el 15/11/2022. La justificació final  s'ha de fer de l'02/01/2023 fins el 31/03/2023

Cal presentar:

Recordeu: 

  • la documentació lliurada als participants s'ha d'ajustar a la llicència Creative commons de Reconeixement-No comercial (CC BY-NC). Una còpia d'aquesta documentació en format editable serà aportada en el moment de la justificació.
  • al formulari de dades tècniques ha de constar la data de la realització dels tallers, així com el número d’hores i el d’assistents.
AdjuntMida
4464-34000-2022_infografia_setdiba_promocio.pdf442.3 KB