Bibliografia i altres recursos d'interès

Tots cap a una administració pública moderna i eficaç

La Comissió Europea ha adoptat  la ComPAct que és un primer conjunt de mesures per recolzar la modernització de les administracions nacionals i reforçar la col·laboració entre països per abordar reptes comuns.

L’objectiu és aconseguir administracions públiques nacionals, regionals i locals eficients. Una millor aplicació de polítiques nacionals i de la UE en el desenvolupament administratiu més eficaç respondran les expectatives dels europeus de reduir la burocràcia i augmentar la transparència estalvien milers de milions d’euros a ciutadans i empreses.

El paper de les diputacions en l’impuls del govern de la dada guardonat en els premis CEMCI.

El treball d’investigació EL PAPEL DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES EN EL IMPULSO DEL GOBIERNO DEL DATO EN LAS ENTIDADES LOCALES ha estat guardonat pel CEMCI.

"Diccionario de términos y conceptos de la Administración Electrónica" 4a edició

Diccionari elaborat per Miguel Solano Gadea amb 7.679  veus entre conceptes principals i referències creuades de l'àmbit de l'administració electrònica (normativa estatal), incloent àmbits que impacten com la protecció de dades o la transparència. 

50 ombres legals al descobert: Guia pràctica d’administració digital

Aquesta guia desgrana d'una forma pràctica, cadascun dels elements de la llei 39/2015 que impacten en la tramitació electrònica.

La guia mostra:

- les “ombres” o problemes amb els que a la pràctica s’estan trobant (o es poden trobar) els ens del sector públic.

- la proposta de solució, en base allò que preveu actualment la doctrina o bé interpretacions jurídiques de reconegut prestigi.