El paper de les diputacions en l’impuls del govern de la dada guardonat en els premis CEMCI.

El treball d’investigació EL PAPEL DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES EN EL IMPULSO DEL GOBIERNO DEL DATO EN LAS ENTIDADES LOCALES ha estat guardonat pel CEMCI.

El Centro de Estudios municipales y de cooperación internacional (CEMCI) ha guardonat amb el primer premi en la categoria "Investigación científica avanzada de la administración y el gobierno local" el treball d’investigació EL PAPEL DE LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES EN EL IMPULSO DEL GOBIERNO DEL DATO EN LAS ENTIDADES LOCALES presentat per Magda Lorente, Cap de la Secció d’Assistència en Sistemes d’Informació Local del Gabinet d’Innovació Digital.

Aquest treball analitza i reforça l’important paper estratègic que tenen les diputacions, cabildos i consells insulars com a administracions de segon nivell per possibilitar la transició al govern de la dada en els governs locals de menor capacitat tècnica.

L’estudi analitza les dades gestionades per les diputacions, cabildos i consells insulars i analitza el camí a recórrer per assolir l’anomenada administració intel·ligent, basada en la gestió eficient de les dades.

L’estudi serà publicat properament en obert.