50 ombres legals al descobert: Guia pràctica d’administració digital

Aquesta guia desgrana d'una forma pràctica, cadascun dels elements de la llei 39/2015 que impacten en la tramitació electrònica.

La guia mostra:

- les “ombres” o problemes amb els que a la pràctica s’estan trobant (o es poden trobar) els ens del sector públic.

- la proposta de solució, en base allò que preveu actualment la doctrina o bé interpretacions jurídiques de reconegut prestigi.

- el context legal per accedir de forma ràpida a l’articulat de referència.

- les solucions que ofereix l’AOC o bé, d’altres ens supramunicipals per als ens locals.

Més informació [+ info]