Grup d'implantació 28. Balsareny. Sessió de repàs expedients (ONLINE)

Thursday
11
12:00h
Març 2021
Data de finalització: Thursday, 11/03/2021 - 13:00

Sessió de repàs d'expediens amb personal de secretaria (Subvencions i RRHH).