Suport Programat

Thursday
30
09:30h
Juny 2022

Sessió de suport programat "Gestor d'expedients: nivell bàsic"

Sessió per videoconferència de suport programat.

Podeu demanar el suport programat omplint el següent formulari indicant en quin àmbit necessiteu suport.

Monday
27
10:00h
Juny 2022

Sessió de suport programat "Sessió Tècnics externs a l'organització"

Sessió videoconferència de suport programat. 

Podeu demanar el suport programat omplint el següent formulari indicant en quin àmbit necessiteu suport:

http://setdiba.diba.cat/form/servei-de-suport-programat

Monday
27
10:00h
Juny 2022

Sessió de suport programat "Sessió Registre"

Podeu demanar el suport programat omplint el següent formulari indicant en quin àmbit necessiteu suport: 

Tuesday
31
09:30h
mai 2022

Sessió de suport programat "Sessió Gestor d'expedients - nivell bàsic"

Sessió videoconferència de suport programat. 

Podeu demanar el suport programat omplint el següent formulari indicant en quin àmbit necessiteu suport:

http://setdiba.diba.cat/form/servei-de-suport-programat

Tuesday
17
09:30h
mai 2022

Sessió de suport programat "Sessió Registre"

Sessió de suport programat "Sessió Registre" 

Podeu demanar el suport programat omplint el següent formulari indicant en quin àmbit necessiteu suport: 

Wednesday
20
09:00h
Abril 2022

Sessió de suport programat "Sessió Tècnics externs a l'organització"

Sessió videoconferència de suport programat. 

Podeu demanar el suport programat omplint el següent formulari indicant en quin àmbit necessiteu suport: http://setdiba.diba.cat/form/servei-de-suport-programat

Thursday
07
09:30h
Abril 2022

Sessió de suport programat "Sessió Gestor d'expedients - nivell bàsic"

Sessió videoconferència de suport programat. 

Podeu demanar el suport programat omplint el següent formulari indicant en quin àmbit necessiteu suport:

http://setdiba.diba.cat/form/servei-de-suport-programat

Monday
21
10:00h
Març 2022

Sessió de suport programat "Sessió Gestor d'expedients - nivell bàsic"

Sessió videoconferència de suport programat. 

Podeu demanar el suport programat omplint el següent formulari indicant en quin àmbit necessiteu suport:

https://setdiba.diba.cat/form/servei-de-suport-programat

Wednesday
06
18:00h
Abril 2022

Sessió de suport programat "ELECTES DE GOVERN"

Sessió videoconferència de suport programat destinada a Electes que formen part de l’equip de govern a ens locals amb SeTDIBA implantat (no s’accepten sol·licituds d’ens locals que encara estan en fase d’implantació).  
És imprescindible que aquests electes disposin d’un usuari creat sobre el gestor d’expedients.

Podeu demanar el suport programat omplint el següent formulari indicant en quin àmbit necessiteu suport:

https://setdiba.diba.cat/form/servei-de-suport-programat

Monday
07
09:30h
Març 2022

Sessió de suport programat "Sessió Registre"

Sessió de suport programat "Sessió Registre" 

Podeu demanar el suport programat omplint el següent formulari indicant en quin àmbit necessiteu suport: 

https://setdiba.diba.cat/form/servei-de-suport-programat