Suport programat “GESTOR D’EXPEDIENTS – SEGUIMENT I EXPLOTACIÓ”

Destinat a:

 • Tècnics d’ens locals amb SeTDIBA implantat (no s’accepten sol·licituds d’ens locals que encara estan en fase d’implantació). És imprescindible que aquests tècnics disposin d’un usuari creat sobre el gestor d’expedients amb rol “TRAMITADOR” i una experiència mínima de sis mesos de treball diari amb l’eina.

Descripció:

 • Es contextualitza el paper del gestor d’expedients en l’ecosistema SeTDIBA i s’insisteix en la importància de ser disciplinat en l’aplicació de la metodologia. Es mostren funcions que no formen part de la seqüència habitual de tramitació però que milloren la gestió, la informació de l’expedient i el treball diari amb l’aplicació. També es tracta l’extracció d’informació des del gestor per tal d’obtenir dades per a altres aplicacions (per exemple el portal de transparència) o indicadors d’explotació que permeten la millora dels circuits de tramitació.    

Duració:

 • 4 hores, amb una pausa de 20 minuts.

Imprescindible:

 • Tot i que el curs és en línia, es requereix una actitud d’escolta activa i participació. No el sol·liciteu si el dia de la formació no us podeu abstraure del vostre dia a dia, de  trucades o d’atenció presencial.
 • PC amb micròfon i càmera. ES PREGA COMPROVAR EL CORRECTE FUNCIONAMENT D’AQUESTS ELEMENTS AMB ANTERIORITAT A LA SESSIÓ.
 • Recordeu que l'ordinador des del que us connecteu ha d'estar configurat correctament per a poder utilitzar les eines SeTDIBA. Podeu trucar al servei de suport per assegurar aquest aspecte.

Certificació:

 • Aquest suport programat NO facilita certificació formativa per part de la Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona.

CONTINGUT DE LA SESSIÓ: “GESTOR D’EXPEDIENTS –SEGUIMENT I EXPLOTACIÓ”

 • Prèvia: El suport SeTDIBA, l’ecosistema i els materials
 • La 39/2015. L'expedient. Els documents i els tràmits. El flux del procediment administratiu. El modelatge a SeTDIBA
 • El modelatge obert de SeTDIBA
 • El concepte de dada única
 • Punts de control i gestió del tràmit
  • Avisos i enviaments i notes
  • Aprovació vs signatura
  • Personalització de columnes i guardar vistes personalitzades
  • Suspensió de terminis
  • Enviar un document
  • Crear carpetes
  • Buscar expedients
  • Crear sub llibres
  • Delegació de signatura
  • Vincular interessats
  • Annexar i relacionar
 • Explotació de dades. Transparència i indicadors