Suport programat “REGISTRE”

Destinat a:

 • Tècnics d’ens locals amb SeTDIBA implantat (no s’accepten sol·licituds d’ens locals que encara estan en fase d’implantació). És imprescindible que aquests tècnics disposin d’un usuari creat sobre l’aplicació de registre (ACCEDE – TERCERS).

Descripció:

 • Es contextualitza el paper del registre en l’ecosistema SeTDIBA i s’insisteix en la importància de ser disciplinat en l’aplicació de la metodologia. Es remarquen les diferències entre els assentaments telemàtics i els presencials i la importància de fer un manteniment acurat de l’aplicació de TERCERS. S’accedeix al registre i es realitza un assentament d’entrada, un de sortida, una diligència telemàtica i es mostren les principals eines de seguiment i explotació dels assentaments.

Duració:

 • 4 hores, amb una pausa de 20 minuts.

Imprescindible:

 • Tot i que el curs és en línia, es requereix una actitud d’escolta activa i participació. No el sol·liciteu si el dia de la formació no us podeu abstraure del vostre dia a dia, de  trucades o d’atenció presencial.
 • PC amb micròfon i càmera. ES PREGA COMPROVAR EL CORRECTE FUNCIONAMENT D’AQUESTS ELEMENTS AMB ANTERIORITAT A LA SESSIÓ.
 • Recordeu que l'ordinador des del que us connecteu ha d'estar configurat correctament per a poder utilitzar les eines SeTDIBA. Podeu trucar al servei de suport per assegurar aquest aspecte.

Certificació:

 • Aquest suport programat NO facilita certificació formativa per part de la Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona.

CONTINGUT DE LA SESSIÓ: REGISTRE

 • Amb SeTDIBA no esteu sols. L'ecosistema SeTDIBA. La importància de la disciplina. Materials de consulta
 • La semàntica del registre
 • Registrar una entrada presencial
 • La digitalització
 • Registrar sortida
 • Anotacions telemàtiques
 • Tercers
 • Consulta de respostes
 • Consulta i modificació d'anotacions
 • Registre general. Consulta del llibre