Grup d'implantació 33. Ajuntament Els Hostalets de Pierola. Sessió tancament implantació projecte SetDIBA.

Wednesday
16
09:30h
Març 2022
Data de finalització: Wednesday, 16/03/2022 - 14:00

Sessió grupal de tancament de la implementació del projecte SeTDIBA.

Es presenten els resultats dels indicadors de seguiment del projecte i es fan recomanacions per reorientar la metodologia organitzativa emprada, si s'escau.