Vic

Thursday
06
09:30h
Juny 2019

Grup d'implantació 7. Formació Gestió Expedients I.

Ajuntaments participants:

Grup d'implantació 7: Alpens, Gaià, Lluçà i Sant Agustí de Lluçanès.

Friday
17
09:30h
mai 2019

Grup d'implantació 7. Formació Registre.

Ajuntaments participants:

Grup d'implantació 7: Alpens, Gaià, Lluçà i Sant Agustí de Lluçanès.

Friday
21
09:30h
Juny 2019

Grup d'implantació 8. Gestor expedients II

Ajuntaments participants:

Grup d'implantació 8: Rupit i Pruit, Sant Boi de Lluçanès, Sora i Vilanova de Sau

Wednesday
12
09:30h
Juny 2019

Grup d'implantació 8. Gestor expedients I

Ajuntaments participants:

Grup d'implantació 8: Rupit i Pruit, Sant Boi de Lluçanès, Sora i Vilanova de Sau

Wednesday
29
09:30h
mai 2019

Grup d'implantació 8. Formació Registre

Ajuntaments participants:

Grup d'implantació 8: Rupit i Pruit, Sant Boi de Lluçanès, Sora i Vilanova de Sau

Tuesday
14
09:30h
mai 2019

Grups d'implantació 7 i 8. Sessió metodologia

Ajuntaments participants:

Grup d'implantació 7: Alpens, Gaià, Lluçà i Sant Agustí de Lluçanès