Grup d'implantació 8. Tancament implantació projecte SeTDIBA

Públic al qual s'adreça: 
Ajuntaments del grup d'implantació 8
Friday
22
09:00h
Novembre 2019
Data de finalització: Friday, 22/11/2019 - 12:00

Ajuntaments participants:

Grup d'implantació 8: Rupit i Pruit, Sant Boi de Lluçanès, Sora i Vilanova de Sau