Grup d'implantació 7. Formació Gestió Expedients II.

Tuesday
11
09:30h
Juny 2019
Data de finalització: Tuesday, 11/06/2019 - 14:30

Ajuntaments participants:

Grup d'implantació 7: Alpens, Gaià, Lluçà i Sant Agustí de Lluçanès.