Grup d'implantació 7. Tancament implantació projecte SeTDIBA

Públic al qual s'adreça: 
Ajuntaments del grup d'implantació 7
Wednesday
06
09:30h
Novembre 2019
Data de finalització: Wednesday, 06/11/2019 - 14:00

Ajuntaments participants:

Grup d'implantació 7: Alpens, Sant Agustí de Lluçanès, Gaià i Lluçà.