Ciutadania

Monday
01
10:00h
Març 2021

Sessió informativa: Servei de suport a la ciutadania en la tramitació electrònica

El proper dia 1 de març a les 10h es realitzarà la sessió informativa en línia sobre el nou recurs de catàleg Suport a la ciutadania en la tramitació electrònica.

Aquest nou servei s'adreça als ens locals on SeTDIBA ja està en servei i té per objectiu prestar suport a la ciutadania (particulars, empreses, entitats,...) en la relació telemàtica amb el seu ens local.

No demanis més papers...

Recentment, s'ha publicat una resolució de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades relacioanda amb la pràctica habitual dels hotels de demanar el document d'identitat personal i fer-ne fotocòpia o digitalitzar-lo per fer el registre en el mateix hotel.

Amb perspectiva de gènere...

Des de setembre, el Servei Fem-ho Fàcil incorpora dades amb perspectiva de gènere.

Recollir aquesta dada en cada atenció que es realitza és important perquè d'aquesta manera identifiquem les desigualtats i disparitats de gènere en les diferents àrees. Podrem identificar quins són els àmbits més demandats, quins tràmits són més difícils per uns o altres; quines hores són més propícies per trucar; quin nivell de capacitació digital se'n desprén de la trucada, entre altres valors que podrem avaluar.

Tots cap a una administració pública moderna i eficaç

La Comissió Europea ha adoptat  la ComPAct que és un primer conjunt de mesures per recolzar la modernització de les administracions nacionals i reforçar la col·laboració entre països per abordar reptes comuns.

L’objectiu és aconseguir administracions públiques nacionals, regionals i locals eficients. Una millor aplicació de polítiques nacionals i de la UE en el desenvolupament administratiu més eficaç respondran les expectatives dels europeus de reduir la burocràcia i augmentar la transparència estalvien milers de milions d’euros a ciutadans i empreses.

X edició del Congrés NovaGob

El 7 i 8 de novembre es va celebrar la X edició del Congrés NovaGob a Madrid organitzada per la Fundació NovaGob i l'Ajuntament de Madrid. Es van tractar temes relacionats amb digitalització, igualtat, innovació, agilitat, control intern, contractació pública, dades, govern obert, persones, comunicació i ODS. Si voleu aprofundir en cadascun d'aquests eixos podeu consultar la seva web.

Fem-ho fàcil: Millores en el servei de suport a la ciutadania

A partir del maig de 2023 el servei de suport a la ciutadania Fem-ho fàcil  adreçat als ciutadans de municipis que formen part de la xarxa SeTDIBA millora i amplia les seves prestacions.

Informació del servei Fem-ho fàcil a les locucions telefòniques

Durant l'època de Nadal els horaris d'atenció al públic dels ens són especials. Això significa modificar els horaris d'atenció al públic sense deixar de donar un bon servei d'atenció a la ciutadania.

Facilitem la difusió del servei Fem-ho fàcil a la ciutadania !

A partir d’aquest mes de setembre els ajuntament SeTDIBA que tenen el servei Fem-ho fàcil disposaran en la sol·licitud general que s'ofereix des de l'eTRAM 2.0 (AOC) d’un avís per facilitar les dades de contacte de l'equip de suport als usuaris del Servei Fem-ho fàcil .

Aquesta implantació ha estat possible gràcies al treball realitzat en col·laboració amb el Consorci AOC amb el que s’ha dut a terme una prova pilot en els municipis de La Palma de Cervelló i Avinyonet del Penedès.

El servei Fem-ho fàcil aproxima l’administració digital a la ciutadania dels municipis de menor dimensió

El Servei Fem-ho fàcil, és un canal de suport telefònic a la ciutadania en la relació electrònica amb el seu Ajuntament.