Guia d'usuari tramitador

La guia d'usuari tramitador és el manual que conté les funcionalitats bàsiques del gestor d'expedients amb la configuració específica per a e-SET i SeTDIBA. 

1
Categories:
Manuals