Què es el "Nova etapa"?

A què anomenem "Nova etapa" al projecte SeTDIBA?

El projecte SeTDIBA incorpora en el seu ADN una metodologia de treball, la metodologia ESET, que impulsa el Consorci AOC, i que té entre els seus objectius compartir un model de treball que impulsa la digitalització dels processos de l'ens local impulsant una forma de treballar cmopartida per tothom, en la que la informació s'estructura sota uns criteris objectius. Aquesta informació dintre dels sistemes d'informació que s'utilitzen segueixen un únic Quadre de Classificació documental, però també comporta una proposta d'organització documental fora dels gestor d'expedients seguint la mateixa estructura.

Per tal de facilitar aquesta tasca organitzativa als ens locals adjuntem fitxers en format zip amb l'estructura del Quadre de Classificació, tant per ajuntaments com per consells comarcals. Aquests fitxers es poden descarregar i serviran d'estructura bàsica del servidor compartit de l'ens local, en el que es podran arxivar documents que no s'incoporen al gestor d'expeidients.