codi segur de verificació

Com creo la pàgina per a la validació del codi segur de verificació a la meva seu electrònica?

La ciutadania i altres administracions han de poder verificar l'autenticitat dels documents emesos per l'administració a través de la seu electrònica. 

En el manual adjunt a aquesta notícia trobareu totes les instruccions necessàries per activar el servei de verificació de documents.

2